Ubezpieczenia dla Polaków w Hiszpanii – co warto o nich wiedzieć?

Ubezpieczenie w Hiszpanii - TuHiszpania.pl

Podjęcie decyzji o przeprowadzce z Polski do Hiszpanii jest sporym wyzwaniem. Finansowe zabezpieczenie zdrowia, samochodu czy posiadanych nieruchomości wydaje się w takiej sytuacji praktycznie konieczne. O czym warto wiedzieć, decydując się na ubezpieczenie w Hiszpanii?

Porównaj ubezpieczenia turystyczne

Państwowe ubezpieczenie zdrowotne w Hiszpanii

W dniu 27 lutego 2018 roku, w Hiszpanii zatwierdzony został dekret dotyczący zdrowia powszechnego. Zapewnia od dostęp do bezpłatnej opieki lekarskiej wszystkim osobom zamieszkującym terytorium tego kraju. Zmienione przepisy przywróciły tym samym stan sprzed 2012 roku, kiedy to prawo do bezpłatnego korzystania z publicznej służby zdrowia uzależnione było od opłacania składek na ubezpieczenie społeczne.

Dekret zapewnił dostęp do świadczeń ponad 280 tys. rezydentom, w tym także Polakom. Obecny stan prawny pozwala na korzystanie z bezpłatnej opieki medycznej osobom zatrudnionym, samozatrudnionym, nielegalnym imigrantom oraz cudzoziemcom bez rezydencji fiskalnej. W zależności od sytuacji, wiąże się to z określonymi warunkami dodatkowymi. Osiągając wiek emerytalny, należy wcześniej zawnioskować w kraju pochodzenia o dokument formularza E121.

Jeżeli pobyt w Hiszpanii będzie czasowy, konieczne jest korzystanie z Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Niestety, zapewnia ona jedynie opiekę podstawową. Koszty zabiegów czy planowego leczenia nie są przez nią pokrywane, dlatego warunki ubezpieczenia trzeba dokładnie sprawdzić. Osoby wyjeżdżające do Hiszpanii na studia także korzystają z karty EKUZ.

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne w Hiszpanii

W Hiszpanii sprawnie funkcjonuje również niepubliczna opieka medyczna. Ubezpieczenie prywatne pozwala na pokrycie wydatków, których nie reguluje system publiczny. Dotyczy to np. wizyt u dentysty, których koszty mogą być bardzo wysokie. Rozwiązanie to sprawdza się zwłaszcza w przypadku ludzi starszych, którzy korzystają z pomocy medycznej znacznie częściej. W prywatnych placówkach o wiele krótszy jest czas oczekiwania na niektóre zabiegi, dzięki czemu uzyskać można szybsze leczenie.

W ostatnich latach o kilka procent wzrosła liczba ludzi, którzy posiadają w Hiszpanii ubezpieczenie prywatne. W dużej mierze jest to pokłosiem coraz dłuższych kolejek do lekarza. Rozwiązanie to zapewnia też wyższą jakość opieki, niż ma to miejsce w systemie publicznym. Nie bez znaczenia pozostaje kwestia języka. Dla wielu osób dużo łatwiej jest umówić się na wizytę do lekarza anglojęzycznego. Wadą prywatnego ubezpieczenia w Hiszpanii jest ograniczona ilość placówek, zwłaszcza w mniejszych miastach. Taka forma ochrony nie daje też zabezpieczenia na wypadek każdej sytuacji.

Najlepsze rozwiązanie dla większości Polaków to łączenie w Hiszpanii publicznej oraz prywatnej służby medycznej.

Ubezpieczenie OC w Hiszpanii

W Hiszpanii warto ubezpieczyć także samochód. OC jest w tym obowiązkowe, a jego koszt wynosi około 200-450 euro. Rejestrując samochód w którymkolwiek z państw Unii Europejskiej, należy koniecznie ubezpieczyć go w zakresie odpowiedzialności cywilnej. Chroni ono przed materialnymi skutkami wypadków, które powodują szkodę na mieniu lub osobie innej niż kierowca.

Ubezpieczenie to nie pokrywa niestety kosztów innego typu, np. wydatków związanych z naprawą własnego samochodu. Istnieje również możliwość wykupienia dodatkowego dobrowolnego ubezpieczenia, na tzw. odpowiedzialność strony pierwszej. Obejmuje ono inne formy ryzyka, co pozwala na zwiększenie zakresu ubezpieczenia samochodu. Dotyczy to np. pokrycia kosztów z tytułu pomocy prawnej, uszkodzeń lub kradzieży auta i jego zawartości, obrażeń kierowcy czy wandalizmu.

Nieobowiązkowe ubezpieczenie samochodu

Podobnie jak w pozostałych krajach UE, w Hiszpanii nie ma żadnych ogólnych przepisów dotyczących dodatkowego, nieobowiązkowego ubezpieczenia samochodu. Warunki tego ubezpieczenia warto poznać przed wyjazdem za granicę, najlepiej od lokalnego ubezpieczyciela. W poszczególnych krajach obowiązują różne zasady.

Ubezpieczenie nieobowiązkowe może być np. ograniczone czasowo, tzn. posiadać ustalony okres ważności za granicą. Ograniczona może być także przejechana odległość, np. maksymalnie 150 km od granicy kraju pochodzenia kierowcy. Ubezpieczenie może też wyłączać Hiszpanię lub inny kraj z określonych rodzajów ryzyka, np. kradzieży. Jeżeli natomiast aktualna umowa ubezpieczeniowa nie jest ważna w Hiszpanii lub straciła ważność, na miejscu można ją odnowić. W tym celu należy dokonać ponownej rejestracji samochodu, a następnie skontaktować się z odpowiednim centrem informacyjnym lub hiszpańskim biurem ubezpieczycieli komunikacyjnych. Na miejscu można się dowiedzieć, które firmy oferują powtórne ubezpieczenie samochodu.

Ubezpieczenie samochodu w Hiszpanii

Mieszkając w Hiszpanii na stałe, należy obowiązkowo zarejestrować samochód. Przebywając w kraju tylko tymczasowo, nie jest to działanie konieczne. Trzeba jednak udowodnić fakt pobytu czasowego, przedstawiając np. legitymację studencką. Rejestrując samochód, trzeba przede wszystkim posiadać dowód ubezpieczenia. Organ rejestracyjny w Hiszpanii zobowiązany jest do zaakceptowania umów wszystkich towarzystw ubezpieczeniowych, które posiadają siedzibę lub odział w kraju. Jeżeli takowa placówka nie istnieje, dana firma musi być przynajmniej upoważniona do świadczenia usług na terenie Hiszpanii. Jeżeli przeprowadzka odbywa się z innego kraju UE i konieczne jest ponowne zarejestrowanie pojazdu, trzeba sprawdzić u ubezpieczyciela ważność umowy w danym państwie.

Samochód można zwykle ubezpieczyć także poza Hiszpanią. Należy jednak sprawdzić, czy ubezpieczyciel działający w danym kraju świadczy usługi międzynarodowe.  

Wysokość składek i dotychczasowy przebieg ubezpieczenia samochodu

Ze względu na różnice w przepisach prawa umów, systemów odszkodowań i ocen ryzyka, składki na ubezpieczenie samochodu w Hiszpanii mogą znacząco odbiegać od polskich standardów. Nie bez znaczenia pozostają kosztowne i skomplikowane postępowania międzynarodowe, które odbywają się przy okazji roszczeń odszkodowawczych.

Na wysokość składek wpływa także dotychczasowy przebieg ubezpieczenia. W przypadku potwierdzenia bezszkodowej jazdy, zwykle liczyć można na pewną zniżkę.

W niektórych hiszpańskich towarzystwach występuje również system zniżkowo-zwyżkowy. Jeżeli w ciągu roku nie zostaną zgłoszone żadne roszczenia, przy przedłużaniu umowy ubezpieczyciel może udzielić kierowcy zniżki. Jeżeli jednak roszczenia były zgłaszane, konieczna może się okazać zapłata wyższej składki. Ubezpieczyciela można poprosić o dokument, który potwierdzi ostatnie pięć lat przebiegu ubezpieczenia. Jego kopia dostarczana jest w ciągu 15 dni. Nowy ubezpieczyciel może też zignorować dotychczasowy przebieg i nie stosować żadnych zniżek przy obliczaniu wysokości składek.

Ubezpieczenie nieruchomości w Hiszpanii

Nieruchomość w Hiszpanii warto ubezpieczyć, aby zapewnić sobie ochronę finansową na wypadek zdarzeń losowych. Dotyczy to zwłaszcza ewentualnego pożaru, zalania czy kradzieży, a także wielu innych problemów związanych z eksploatacją i utrzymaniem mienia. Podobnie jak w przypadku prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego, w Hiszpanii działa wiele firm zajmujących się ubezpieczaniem domów i mieszkań.

Wyjątek stanowią nieruchomości, na które zaciągany jest kredyt hipoteczny. Hiszpańskie banki same ubezpieczają domy i mieszkania, na których zakup pożyczają pieniądze klientom. Poza miesięcznymi zobowiązaniami w formie rat kredytu hipotecznego, inwestor musi zatem opłacać również opłaty za ubezpieczenie. Przy zaciąganiu kredytu hipotecznego, bank udziela również odpłatnego ubezpieczenia na życie. Większość instytucji co roku ściąga sobie składkę z konta, na którym założona jest hipoteka.

Opłaty za ubezpieczenie nieruchomości w Hiszpanii

Opłata za ubezpieczenie w Hiszpanii domu lub mieszkania pobierana jest raz w roku. Pieniądze często ściągane są z konta wraz z rozpoczęciem nowego roku kalendarzowego. Może to być również moment zaciągnięcia kredytu hipotecznego. Koszty tego ubezpieczenia uzależnione są od paru czynników, w tym rodzaju, wielkości oraz położenia danej nieruchomości.

Aspekty te wpływają na wysokość ubezpieczenia także w przypadku starań o udzielenie kredytu hipotecznego w Hiszpanii. Podpisując hipotekę, zwykle trzeba liczyć się z narzuceniem przez bank własnego ubezpieczyciela. Najczęściej są to firmy ubezpieczeniowe działające zewnętrznie, które współpracują z bankami i zdobywają dla nich nowych klientów.

Możliwości negocjacji wysokości ubezpieczenia są w takiej sytuacji nieduże – ostateczną decyzję i tak podejmuje bank, który przyznaje kredyt hipoteczny. Z zakładu narzuconego przez bank zrezygnować można po roku. Należy wówczas znaleźć własnego ubezpieczyciela. Najczęściej nie jest to jednak warte zachodu, ze względu na zbliżone ceny w większości hiszpańskich agencji ubezpieczeniowych.

Ubezpieczenie nieruchomości bez kredytu hipotecznego

Jeżeli nieruchomość została kupiona za gotówkę, także warto ją ubezpieczyć. Istnieją zasadniczo dwa rodzaje umów ubezpieczeniowych dla domów i mieszkań, które różnią się ogólnym zakresem ubezpieczenia.

Podstawowy format pokrywa określoną przez ubezpieczyciela listę sytuacji oraz zdarzeń losowych. Z ubezpieczenia wykluczane są natomiast wszystkie punkty, których nie ma na liście.

Drugi rodzaj umowy to ubezpieczenie bardziej kompleksowe, udzielane inwestorowi od wszelkiego ryzyka. Dotyczy to także sytuacji, które nie zostały wyraźnie wykluczone przez ubezpieczyciela. Koszt takiego ubezpieczenia jest oczywiście znacznie wyższy.

Najlepiej poszukać hiszpańskich i międzynarodowych firm ubezpieczeniowych, które oferują dobrej jakości usługi oraz przystępne ceny. Wykupienie ubezpieczenia na mieszkanie lub dom w Hiszpanii ma szczególne znaczenie, jeżeli nieruchomość przynajmniej przez część roku będzie nieużywana. Powinna być dobrze zabezpieczona także podczas nieobecności domowników. Przeprowadzając transakcję z ubezpieczycielem, warto mieć dostęp do wszystkich konkretnych informacji i wybrać opcję najkorzystniejszą pod względem finansowym.

Zagłosuj!

15 punktów
Upvote Downvote

Total votes: 10

Upvotes: 9

Upvotes percentage: 90.000000%

Downvotes: 1

Downvotes percentage: 10.000000%

Zagłosuj!

15 punktów
Upvote Downvote

Total votes: 10

Upvotes: 9

Upvotes percentage: 90.000000%

Downvotes: 1

Downvotes percentage: 10.000000%