Proces zakupu nieruchomości w Hiszpanii

Zakup nieruchomości w Hiszpanii jest procedurą wieloetapową, co do zasady podobą do polskiej. Poniżej przedstawiamy zarys poszczególnych kroków, z którymi każdy potencjalny kupujący będzie musiał się zmierzyć.

1. Uzyskać N.I.E.

N.I.E. (hiszp. Número de Identidad de Extranjero) to numer identyfikacji obcokrajowca, który można uzyskać na posterunku policji w Hiszpanii, a także w Ambasadzie Hiszpanii w Warszawie. Będzie on niezbędny do dokonania wszelkich formalności na późniejszym etapie.

2. Skontaktować się z polskim prawnikiem w Hiszpanii

Warto rozważyć skorzystanie z usług polskiego prawnika w Hiszpanii, który sprawdzi stan prawny nieruchomości. Profesjonalny pełnomocnik dokona także analizy umów, co jest szczególnie ważne z uwagi na to, że hiszpańskie regulacje prawne różnią się znacznie od polskich. Poza tym w Hiszpanii regulacje prawne różnią się też w zależności od regionu w którym położona jest nieruchomość.

3. Otworzyć rachunek bankowy w hiszpańskim banku

Rachunek w hiszpańskim banku można otworzyć osobiście lub poprzez pełnomocnika. Do otwarcia rachunku bankowego niezbędne jest przedstawienie dokumentów, z których wynikać będzie źródło pochodzenia środków. 

4. Kredyt hipoteczny

Najczęstszą formą finansowania zakupu nieruchomości jest kredyt hipoteczny. Do uzyskania kredytu konieczne jest przedłożenie ważnego dokumentu tożsamości, a także dokumentów potwierdzających dochody kredytobiorcy, takich jak aktualne zaświadczenie o dochodach, deklaracja podatkowa za poprzedni rok i wyciąg z Biura Informacji Kredytowej. Poszczególne banki mogą jednak wymagać przedstawienia dodatkowych dokumentów. Jeśli wspomniane dokumenty sporządzone są w języku polskim, wówczas powinny być przetłumaczone na język hiszpański.

5. Contrato de reserva

Umowa rezerwacyjna (hiszp. contrato de reserva) zawierana jest z agencją nieruchomości i ma na celu dokonanie rezerwacji nieruchomości. Zwykle jest pierwszą umową w procesie zakupu nieruchomości. Kupujący wpłaca kwotę, która zwykle wynosi około 1%-5% ceny, a w zamian druga strona zobowiązuje się dokonać rezerwacji nieruchomości, na określony czas. 

Przedmiotem umowy rezerwacyjnej może być również nieruchomość, która dopiero ma zostać wybudowana lub jest w trakcie budowy (hiszp. contrato de reserva de vivienda sobre plano, contrato de reserva de vivienda de obra nueva). Tego typu umowa najczęściej zbliżona jest do polskiej umowy deweloperskiej. 

6. Obejrzeć nieruchomość z ekspertem

Warto skorzystać z usług ekspertów, którzy fachowym okiem spojrzą na interesującą nas nieruchomość i sprawdzą jej stan prawny (w przypadku skorzystania z usług prawnika), ale także stan techniczny. Te czynności pozwolą zaoszczędzić wielu problemów w przyszłości, a także mogą stanowić podstawę do ewentualnych negocjacji.

7. Contrato de arras

Umowa przedwstępna (hiszp. contrato de arras) ma charakter prywatny i zawierana jest pomiędzy sprzedającym i kupującym. Powinna zawierać, poza podstawowymi elementami umowy sprzedaży (essentialia negotii), takimi jak określenie jej przedmiotu, ceny oraz danych osobowych stron, także poniższe szczegóły:

  • dokładne określenie nieruchomości
  • ustaloną cenę nieruchomości
  • imiona i nazwiska wszystkich współwłaścicieli (w przypadku małżeństw pozostających w ustroju wspólności majątkowej, w umowie powinny się znaleźć dane obu małżonków)
  • termin, jaki przysługuje stronom na ostateczne zawarcie umowy sprzedaży.

Podpisanie umowy przedwstępnej zwykle wiąże się z zapłatą części ceny, która najczęściej przybiera postać zadatku (hiszp. arras) w wysokości ok. 10% ceny nieruchomości. W momencie podpisania ostatecznej umowy sprzedaży zadatek zaliczany jest na poczet ceny, natomiast w sytuacji, gdy z winy kupującego nie dojdzie do podpisania umowy – sprzedający ma – co do zasady – prawo zatrzymać zadatek.

8.  Podpisać umowę u notariusza

Właściwy akt sprzedaży nieruchomości (hiszp. escritura de compraventa) sporządzany jest w formie aktu notarialnego przed hiszpańskim notariuszem, który weryfikuje zdolność do czynności prawnych stron oraz przedmiot umowy. 

9. Dokonać wpisu w rejestrze

Po uiszczeniu niezbędnych opłat i podatków należy dokonać wpisu nowego właściciela do rejestru własności nieruchomości (hiszp. Registro de la Propiedad). Wpis do rejestru nie jest obowiązkowy, jednak w praktyce zaleca się jego dokonanie, ponieważ stanowi gwarancję ochrony prawnej nowego właściciela nieruchomości.

Jeżeli są Państwo zainteresowani kupnem nieruchomości na Półwyspie Iberyjskim, zachęcamy do skontaktowania się z polskim prawnikiem w Hiszpanii, który przeprowadzi Państwa przez cały proces zakupu nieruchomości i zapewni profesjonalną opiekę.

Zagłosuj!

12 punktów
Upvote Downvote

Total votes: 9

Upvotes: 7

Upvotes percentage: 77,777778%

Downvotes: 2

Downvotes percentage: 22,222222%

Zagłosuj!

12 punktów
Upvote Downvote

Total votes: 9

Upvotes: 7

Upvotes percentage: 77,777778%

Downvotes: 2

Downvotes percentage: 22,222222%